Celem Stowarzyszenia jest:

  • prowadzenie wszechstronnej działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia, sportu i zdrowego trybu życia,
  • działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, a zwłaszcza pomoc zwierzętom bezdomnym, zaniedbanym, krzywdzonym i wykorzystywanym do celów niezgodnych z ich naturą,
  • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • niesienie pomocy w każdym wymiarze, a w szczególności pomocy bytowej, edukacyjnej osobom cierpiącym z powodu      samotności, wykluczenia społecznego i trudnej sytuacji życiowej, materialnej lub zdrowotnej niezależnie od wieku, wyznania czy narodowości,
  • działania na rzecz integracji społeczności lokalnej,
  • prowadzenie międzypokoleniowych warsztatów rękodzieła,
  • pomoc społeczna.

 

Wszystkie działania przez nas podejmowane dla korzystających są bezpłatne.

Zachęcamy do kontaktu z nami...

            znajdziesz nas tutaj:

 Stowarzyszenie pn. " 3 grosze          

 e-mail: biuro@3-grosze.pl

 

konto bankowe do przekazywania darowizn:

79 1540 1287 2216 0000 8021 0001